30 mar 2017 12 : 41pm

BANKING

ATM rešenja

 
Ponuda softvera
 
Asoft - multivendorska ATM aplikacija sertifikovana za NCR, Wincor Nixdorf i Diebold modele. Razvijena na XFS platformi što omogućava njenu nezavisnost od proizvođača (ista ATM aplikacija za NCR, Wincor Nixdorf, Diebold i ostale modele bankomata čiji hardver je saglasan sa WOSA/XFS standardom).
 
Bitne karakteristike aplikacije:
 - mogućnost rada jedinstvene aplikacije na različitom hardveru bankomata
 - sertifikovana za EMV
 - bazirana na Windows XP-u, podržava WEB, video i zvučne animacije, grafiku visokih performansi
 - podržava SNMP izveštavanje o statusima uređaja i potrošnog materijala
 - podržava razvojne alate
 - omogućava povezivanje na IMS i Cash Management sistem
 
Issue Management System - monitoring mreže bankomata i praćenje problema na njima
 
Bitne kakarteristike:
- uvid u trenutno stanje mreže bankomata do nivoa pojedinačnog bankomata i njegovih  komponenti
- automatska registracija problema na bankomatima i mogućnost ručnog unosa problema
- sistem klasifikacije problema (upozorenje, incident) prema zadatim kriterijumima –  postavljanje praga na osnovu koga poruke od bankomata  generišu upozorenja i incidente
- automatsko slanje e-mail/SMS licima zaduženim za rešavanje problema razvrstano po tipu  problema (npr. problem sa čitačem kartica na jednu adresu a problem sa dispenserom na  drugu)
- pristup sa Windows radnih stanica omogućava banci direktno praćenje kvaliteta  obavljanja  intervencija i poštovanje ugovora o održavanju
- u skladu sa PA-DSS- ne koristi kartične podatke - fleksibilan sistem izveštavanja na  dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou
- izveštavanje o problemima, događajima (punjenje bankomata, transakcije isplate, retrakt  situacije, prekidi linije i dr.), izveštaji o operativnosti pojedinačnih bankomata i mreže u  zadatom periodu, izveštaj o zadovoljenosti SLA (Service Level Agreement-a) prema  ugovorenom odzivu i vremenu
- otklanjanja problema
 
 
 
 
 
 
 
Cash Management System - upravljanje novcem u ATM mreži, izdavanje naloga/preporuka za punjenje bankomata novcem, prognoza potrošnje novca, praćenje rada sigurnosne agencije, kalkulacija uštede u odnosu na period rada bez cash management-a
 
Bankworld data – in house rešenje celokupnog procesing centra za transakcije platnim karticama. Softver je razvijen u saradnji sa kompanijom CR2 (Irska). Dve referentne instalacije u srpskim bankama su Poštanska štedionica i Eurobank EFG
 
Celovitost rešenja koje nudimo – od različitih modela bankomata, preko univerzalnog softvera za bankomate, do rešenja za monitoring i upravljanje novcem u bankomatima, omogućila nam je da Vam ponudimo kompletnu uslugu koja će sačuvati Vašu investiciju i smanjiti troškove:
 
zamenu postojećeg softvera na Vašim bankomatima Asoft softverom
rentiranje bankomata ako želite da proširite mrežu
monitoring bankomata sa funkcionalnim održavanjem hardvera i softvera
upravljanje novcem u mreži bankomata

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!