30 mar 2017 12 : 39pm

Nema slika

Porez+

 

POREZ+ je veb rešenje namenjeno da se centralizuje upravljanje poreskih prijava. Razvijeno je u obliku koji se može integrisati u svaki informacioni sistem, ali i sa mogućnošću implementacije kao nezavisno rešenje.

 

Sastoji se od šest osnovnih softverskih funkcionalnih celina:

•  Sistem za prijem i monitoring poreskih prijava iz različitih sistema obračuna poreza

•  Sistem za kontrolu, validaciju, ručni unos i korekciju podataka poreskih prijava

•  Sistem za spajanje pojedinačnih prijava i formiranje zbirnih prijava

•  Sistem provere podataka preko vertikalnih i horizontalnih algoritama propisanih od strane Poreske uprave

•  Sistem za formiranje i slanje elektronskih obrazaca u formatu propisanom od strane Poreske uprave

•  Sistem za učitavanje elektronskog odgovara Poreske uprave I mapiranje do nivoa pojedinačnih podataka

•  Sistem za izvoz naloga za plaćanje prema softverima za elektronski platni promet

•  Sistem za upravljanje i kontrolu portala – workflow

 

 
Opširnije pogledajte na http://www.poreskeprijave.rs
 

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!