30 mar 2017 12 : 39pm

Nema slika

Bezbednost pristupa

 

Zaštitite vaš dragoceni sistem i informacije sa CA Technologies end-to-end rešenjima za upravljanje pristupom. Sada možete da smanjite bezbednosne pretnje tako što sprečavate neovlašćeni pristup serverima, aplikacijama i uređajima vašeg IT okruženja.
 
Rešenja iz CA Technologies za siguran pristup mogu vam pomoći da smanjite rizik od zloupotrebe i gubitka podataka kroz jake autentifikacije korisnika, jedinstvenog sigurnosnog prijavljivanja i autentifikaciju zasnovanu na polisama. Daljinsko upravljanje bezbednosnim mogućnostima dozvoljava centralno praćenje, reviziju i kontrolu privilegovanih korisnika i lozinki na više platformi, što omogućuje smanjenje troškova i kompleksnost IT administracije. Sa federacijom identiteta i mogućnostima oditinga, CA Technologies pruža krajnjim korisnicima mogućnost sigurnog pristupa cloud ili drugim Web aplikacijama.
 
Sa našim bezbednosnim rešenjima za upravljanje pristupom možete imati moćnu zaštitu na svakom nivou vaše IT infrastrukture. Pored toga, možete lako da sprovodite politike raspoloživosti podataka, pojednostavite poštovanje propisa i smanjite rizik poslovanja.
 
ISTAKNUTI PROIZVODI

CA SITEMINDER®

CA SiteMinder® pruža bolju kontrolu pristupa web aplikacijama i portalima za zaposlene, klijente i poslovne partnere. Siguran i efikasan pristup web aplikacijama realizuje se moćnim upravljanjem svim aspektima ovog procesa.
 
CA Technologies tehnologija upravljanja web pristupom može pomoći u ubrzavanju primena inovacija, uz očuvanje i unapređenje bezbednosti pristupa web aplikacijama.

pdf icon

CA ACCESS CONTROL

Rast potreba za kontrolom privilegovanih korisnika, pre svega adminstratora sistema i baza, definisao je potrebu za upravljanjem njihovih prava. CA Technologies je prvi prepozano ovu potrebu i realizovao proizvod koji kombinuje kontrolu host pristupa sa rešenjem kompletnog upravljanja privilegovanim korisnicima – uključujući upravljanje lozinkama privilegovanih korisnika, granularnu kontrolu pristupa, oditing privilegovanih korisnika i izveštavanje.

Access control omogućava kompanijama da rasporede granularne politike na više platformi, uređaja i aplikacija, obezbeđujući bezbednost i praćenje potrebno da se zaštite kritični sistemi. Funkcionalonosti se realizuju sa jedne konzole upravljanja tako da se efikasno zadovoljavaju različiti zahtevi za usaglašenošću sa propisima i standardima..

pdf icon

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!