30 mar 2017 12 : 43pm

Nema slika

Upravljanje podacima

 

Održavanje dostupnosti ključnim sistemima i podacima je kritično za svako poslovanje. Da biste obezbedili da su vaša sredstva uvek dostupna u slučaju rušenja sistema ili smetnji u pružanju usluga, vama je potreban proaktivan  plan upravljanja podacima.
 
CA Technologies rešenja za upravljanje podacima pomažu u zaštiti važnih podataka tako da možete da nastavite rad čak i u situacijama kada dođe do isključenja ili nezgoda. CA ARCserve® porodica proizvoda omogućuje backup i  brz oporavak (recovery). Dizajnirana je tako da omogućuje stalnu zaštitu podataka, a pritom umanjuje ukupne zahteve skladištenja.
 
Sa CA ERwin® softverom za modelovanje podataka može se upravljati složenom strukturom podataka koristeći alate ovog proizvoda za kreiranje inovativnih dijagrama i vizualizaciju. Time se omogućava brži i efikasniji rad, sa nižim ukupnim troškovima vlasništva, uprošćavajući rad pri servisnoj podršci. Stiče se jedinstven pogled na informacije širom kompanije, čime je omogućeno efikasnije administriranje.
 
Sva rešenja CA Technologies za upravljanja podacima su dizajnirana da pomognu u povećanju poslovne agilnosti. Ona omogućuju smanjenje rizika i povećanje usaglašenosti sa propisima.

 

ISTAKNUTA REŠENJA 

CA ERwin

CA ERwin® Data Modeler r8
 
Sa CA ERwin r8 moćnim funkcijama vizualizacije, naći ćete vrhunske mogućnosti kreiranja dijagrama koje su konkurentne mogućnostima bilo kog drugog alata koji se danas nalazi na tržistu, dok istovremeno obezbeđuje vodeće funkcionalnosti modelovanja podataka sa ciljem upravljanja inicijativama sa poslovnim podacima.

CA ArcServe

CA ArcServe
 
CA ARCserve Backup je jedini proizvod koji kombinuje deduplikaciju podataka, granularni restore i vizuelizaciju infrastrukture, kako za fizičke tako i za virtuelne servere.
 
CA ARCServe Backup pomaže u maksimiziranju performansi, efikasnosti i efektivnosti backup i recovery strategije. Korisnik može da bude uveren da će njegovo poslovanje imati osigurane i zaštićene podatke.

 

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!