30 mar 2017 12 : 42pm

Održavanje ICT infrastrukture

 

Prateći dinamične promene koje se dešavaju u domenu upravljanja ICT sistemima, Energodata je, kroz partnerski odnos sa vodećim svetskim kompanijama, ponudila rešenja koja omogućavaju lakšu realizaciju poslova iz ove oblasti. Ona su zasnovana na ITIL v.3 preporukama. Usklađenost sa ITIL preporukama znači da rešenja koja nudi Energodata podržavaju  koncept servisa koji ICT pruža osnovnom poslovanju kompanije (core business). Time je omogućena realizacija strateškog cilja kompanija: optimizacija servisa koji ICT pruža osnovnom poslovanju (Business Service Optimization). Realizacija ovog cilja podrazumeva nezavisnost od platforme (fizčka, virtuelna, klaud) i nezavisnost od proizvođača hardvera i sistemskog softvera. Zahvaljujući ovome Energodata može da se pojavi kao integrator upravljanja ICT sistema i u najsloženijem okruženju. Rešenja koja nudi Energodata omogućavaju korisnicima:
 
Automatizaciju  implementacijom proizvoda za:
 

Automatizaciju upravljanja infrastrukturom ( Infrastucture Automation)

 
Zaštitu IT sistema implementacijom proizvoda za:
 

Upravljanje identitetom (Identity Management)

Upravljanje pristupom (Access Management)

Upravljanje informacijama (Information Management)

 
Garantovan rad IT sistema implementacijom proizvoda za:
 

Upravljanje infrastukturom (Infrastructure Management)

Upravljanje preformansama aplikacije (Application Performance Management)

 
Optimizacija rada IT sistema implementacijom proizvoda za:
 

Upravljanje IT dobrima (IT Asset Management)

Upravljanje zahtevima, incidentima i promenama  (Service Desk Management)

 
Inovacije IT implementacijom proizvoda za:
 

Upravljanje projektima i portfolijom (Project and Portfolio Management)

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!