30 mar 2017 12 : 38pm

Web-shop

eShop

eSHOP+ predstavlja inovativno softversko veb rešenje za online trgovinu, čije se funkcionalnosti mogu najlakše sagledati iz dva osnovna aspekta:

 1. Aspekt vlasnika prodavnice (business owner)
 2. Aspekt kupca proizvoda i/ili usluga (klijent)

 

Sa aspekta business owner-a, eSHOP+ predstavlja dodatni kanal marketinga, prodaje i distribucije proizvoda, čije prednosti su brojne:

 • neprekidna dostupnost kupcima (24/7)
 • izuzetno nizak nivo troškova održavanja u odnosu na klasične prodavnice („brick and mortar“)
 • promptna i neposredna naplata robe i usluga (npr. kreditnim karticama)
 • jednostavno upravljanje sadržajem (CMS)
 • upravljanje zalihama, prijemom i otpremom robe
 • detaljni uvid u poslovanje putem sistema izveštavanja

 

Sa aspekta kupca, eSHOP+ predstavlja jednostavan i komforan način kupovine roba i usluga, koji eliminiše nepotrebne korake i pojednostavljuje čitav proces. Inovativna strana eSHOP+ ogleda se u sledećim prednostima:

 • registracija kupaca nije neophodna
 • jasan i precizan korisnički interfejs, brz odziv na komande
 • „Live basket“, dinamički generisana potrošačka korpa – uvek vidljiva i lako dostupna za izmene
 • jednostavno upravljanje troškovima dostave
 • transparentan, bezbedan i brz sistem plaćanja

 

Sa tehnološke strane, eSHOP+ čine dva povezana sistema, Prodavnica-Izlog (Front) i Back-Office sa Content Management System-om i Reporting sistemom.

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!