30 mar 2017 12 : 41pm

ISEP - Informacioni sistem za evidenciju projekata

 

ISEP je softverski sistem za evidenciju podataka o projektima uključujući dokumente i multimedijalne sadržaje.  Podeljen je u dve osnovne celine koje se odnose na marketing I klijentske projekte.

 

Korisnicima je na raspolaganju mogućnost širokog unosa meta podataka o projektima, kao I dodavanje dokumenata i multimedijalnih sadržaja koji su kategorisani prema vrstama dokumenata.

 

 Sistem poseduje viši nivo privilegija I upravljanja podacima  preko workflow sistema koji je ugradjen u ISEP, dodatnih ovlašćenja na nivou pojedinačnih grupa podataka razlikujući javne I tajne podatke, kao I nivoe vidljivosti podataka željenim nivoima organizacionih celina ili posebnih kompanija, pri čemu je sve navedeno uključeno preko ugrađenih funkcionalnosti koje se odnose na objavljivanje podataka.

 

Sistem je projektno definisan I realizovan za pokrivanje potreba  velikih I  organizaciono najsloženijih kompanija kao što su holding sistemi, pri čemu navedena svojstva nisu ograničenja za rad u malim kompanijama.

 

Podaci koji se nađu u okviru ISEP sistema, pored osnovne namene koja je elektronsko skladište podataka, mogu se iskoristiti od strane menadžmenta  I rukovodioca kompanija za detaljne analize poslovanja, pripreme tendera, kao I izvoz podataka ka BI izveštavanju...

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!